นายสมคิด ไทยสา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก
056-030361

ออนไลน์ 71 คน

เยี่ยมชม 33,965 คน

รายงานผลการป้องกันการทุจริตรอบ 1 ปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 ต.ค. 63รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ฯ รอบ 12 เดือนประจำปี 2563 แชร์  
10 เม.ย. 63สรุปรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒-มีนาคม ๒๕๖๓) แชร์  
2 เม.ย. 63รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจิตภาครัฐ ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) แชร์  
31 ต.ค. 62รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจิตภาครัฐ ประจำปี 2563 (รอบ 12 เดือน) แชร์  
30 ต.ค. 61รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปี 2561 แชร์  
ลำดับ 1-5 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 5 รายการ
เปลี่ยนภาษา