นายสมคิด ไทยสา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก
056-030361

ออนไลน์ 233 คน

เยี่ยมชม 33,908 คน

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก

  • ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 66210
  • โทรศัพท์ 056-619-901, 056-030-361 (สำนักปลัด) 056-030-362 (กองคลัง) โทรสาร 056-030-362

แผนที่หน่วยงาน

เปลี่ยนภาษา