เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน


องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร,อบต.ห้วยพุก ต.ห้วยพุก อ.ดงเจริญ จ.พิจิตรองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก

ตำบลห้วยพุก
อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
66210

โทรศัพท์ 056-619-901, 056-030-361 (สำนักปลัด) 056-030-362 (กองคลัง)
โทรสาร 056-030-362

0.01s. 0.50MB