นายสมคิด ไทยสา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก
056-030361

ออนไลน์ 46 คน

เยี่ยมชม 33,885 คน

ประกาศประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
18 ธ.ค. 62เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2562 แชร์  
3 ธ.ค. 62เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ที่ 4 ปี 2562 แชร์  
7 ส.ค. 62เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2562 แชร์  
1 ส.ค. 62เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ที่ 3 ปี 2562 แชร์  
7 มิ.ย. 62เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2562 แชร์  
3 มิ.ย. 62เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ที่ 2 ปี 2562 แชร์  
20 ก.พ. 62กำหนดสมัยประชุมสภาองค์กรบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ปี 2562 แชร์  
11 ก.พ. 62เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก สมัยสามัญ ที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2562 แชร์  
30 ม.ค. 62เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ที่ 1 ปี 2562 แชร์  
11 ธ.ค. 61เรียกประชุมสภา อบต.ห้วยพุก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2561 แชร์  
22 ส.ค. 61ประชาสัมพันธ์ร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ห้วยพุก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2561 แชร์  
10 ส.ค. 61เรียกประชุมสภา อบต.ห้วยพุก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2561 แชร์  
6 ส.ค. 61ประชาสัมพันธ์ร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ห้วยพุก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2561 แชร์  
15 มิ.ย. 61ประชาสัมพันธ์ร่วมรังฟังการประชุมสภา อบต.ห้วยพุก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2561 แชร์  
11 มิ.ย. 61ประชาสัมพันธ์ร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ห้วยพุก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2561 แชร์  
8 มิ.ย. 61เรียกประชุมสภา อบต.ห้วยพุก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2561 แชร์  
16 ก.พ. 61ประชาสัมพันธ์ร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ห้วยพุก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2561 แชร์  
9 ก.พ. 61เรียกประชุมสภา อบต.ห้วยพุก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2561 แชร์  
ลำดับ 1-18 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 18 รายการ
เปลี่ยนภาษา