เมนูหลัก

กิจการสภา - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 25621318 ธ.ค. 62
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ที่ 4 ปี 2562123 ธ.ค. 62
เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 256297 ส.ค. 62
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ที่ 3 ปี 256291 ส.ค. 62
เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2562107 มิ.ย. 62
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ที่ 2 ปี 256293 มิ.ย. 62
กำหนดสมัยประชุมสภาองค์กรบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ปี 25621120 ก.พ. 62
เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก สมัยสามัญ ที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 25621011 ก.พ. 62
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ที่ 1 ปี 25621030 ม.ค. 62
เรียกประชุมสภา อบต.ห้วยพุก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 25616711 ธ.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ห้วยพุก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 25616622 ส.ค. 61
เรียกประชุมสภา อบต.ห้วยพุก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 25616910 ส.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ห้วยพุก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2561736 ส.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ร่วมรังฟังการประชุมสภา อบต.ห้วยพุก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 25616915 มิ.ย. 61
ประชาสัมพันธ์ร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ห้วยพุก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 25616511 มิ.ย. 61
เรียกประชุมสภา อบต.ห้วยพุก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2561698 มิ.ย. 61
ประชาสัมพันธ์ร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ห้วยพุก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 25617016 ก.พ. 61
เรียกประชุมสภา อบต.ห้วยพุก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2561639 ก.พ. 61
ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB