นายสมคิด ไทยสา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก
056-030361

ออนไลน์ 92 คน

เยี่ยมชม 33,875 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 43 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
30 เม.ย. 64จ้างโครงการเสริมคอสะพานคอนกรีต หมู่ที่ 8 บริเวณหมู่ที่ 8 บ้านวังกระพี้ ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
30 เม.ย. 64จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายหมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 7 บ้านวังหว้า ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 เม.ย. 64จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายหมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 7 บ้านวังหว้า ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
26 เม.ย. 64ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
26 เม.ย. 64ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
21 เม.ย. 64ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ สำหรับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
21 เม.ย. 64จ้างติดตั้งไฟสนามเปตอง หมู่ที่ 5 บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
7 เม.ย. 64จ้างเหมารถถมดินและรถแบล็คโฮเพื่อซ่อมแซมคันคลองชำรุด หมู่ที่ 3 บ้านวังตะคลอง ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
2 เม.ย. 64ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมใบรับรองการฉีดวัคซีน,เหรียญประจำตัวสัตว์ และอุปกรณ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
1 เม.ย. 64จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 บริเวณนานายเลี้ยง บ้านโคก ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
30 มี.ค. 64ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม UHT รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านไดลึกประชานุสรณ์, โรงเรียนห้วยพุกวิทยา, โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า, และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยพุก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
24 มี.ค. 64จ้างซ่อมแซมไฟฟ้ารายทาง จำนวน 33 จุด หมู่ที่ 1,2,5,6,7,9,10,11 ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
11 มี.ค. 64ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์รสจืด ชนิดถุง ขนาด 200 ซีซี สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านไดลึกประชานุสรณ์, โรงเรียนห้วยพุกวิทยา, โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า, และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยพุก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
1 มี.ค. 64ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์รสจืด ชนิดถุง ขนาด 200 ซีซี สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านไดลึกประชานุสรณ์, โรงเรียนห้วยพุกวิทยา, โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า, และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยพุก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
25 ก.พ. 64จ้างก่อสร้างดาดคอนกรีต หมู่ที่ 3 บริเวณบ้านนายบรรจบ บ้านวังตะคลอง ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
23 ก.พ. 64จ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านนางน้อย บ้านห้วยพุก ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
23 ก.พ. 64จ้างก่อสร้างดาดคอนกรีต หมู่ที่ 3 บริเวณบ้านนายบรรจบ บ้านวังตะคลอง ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
18 ก.พ. 64จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 7 สายบ้านนายสมญา บ้านวังหว้า ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
18 ก.พ. 64จ้างเสริมถนนดิน พร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 10 สายบ้านนายชั้น บ้านห้วยพุก ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
18 ก.พ. 64จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 6 สายเหมืองตาจอก บ้านไดลึก ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา