นายสมคิด ไทยสา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก
056-030361

ออนไลน์ 46 คน

เยี่ยมชม 33,954 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายสมคิด ไทยสา

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก

  ๐๕๖-๐๓๐๓๖๑

 • นายอภิรักษ์ จันทร์ป้อม

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก

  ๐๖๑-๗๗๒๗๗๑๙

 • นายวิเชียร บุปผาชาติ

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก

  ๐๘๖-๒๑๑๓๓๖๗

 • นายย้าย ทุ้ยแป

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก

  ๐๕๖-๐๓๐๓๖๑

เปลี่ยนภาษา