เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูกอบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
ประมาณการปรับปรุงอาคารอบต.ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร
ประมาณการซ่อมแซมห้องประชุมอบต.ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหลังโรงเรียนตากแดด) หมู่ที่ 6 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตรอบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตากแดดไปทุ่งโม่ง) หมู่ที่ 6 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตรอบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บล็อกข้างโรงเรียนวังแสงถึงเรียบคลองวังสวน) หมู่ที่ 4 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตรอบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหลังวัดวังแสง) หมู่ที่ 4 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตรอบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (นานายพยับ-เขตติดต่อบ้านวังหิน) หมู่ที่ 2 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตรอบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านลุงแจ้ง-นานายเอกชัย) หมู่ที่ 2 ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตรอบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน ธันวาคม 2562)อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ครั้งที่ 13 พ.ศ 2563อบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ถนนประชาร่วมใจ สุดเขตเทศบาล หมู่ที่ 11 ถึงหน้าบ้านนายจักรพงษ์ คุ้มแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลวังตะกู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ทต.วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. หมู่ที่ 11 (ตัวใต้น้ำ)อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. หมู่ที่ 11 (ตัวเหนือน้ำ)อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงประจำไตรมาสที่ 1ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
ประหยัดน้ำ คุณทำได้อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
วัดถนนของบประมาณอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
เทศบาลเมืองตะพานหิน จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคารทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
ลำดับที่ 1-20 | 1/42 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.15s. 0.50MB