นายสมคิด ไทยสา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก
056-030361

ออนไลน์ 183 คน

เยี่ยมชม 34,030 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
25 ก.พ. 64วิธีการลดขยะด้วย 3 R แชร์  
25 ก.พ. 64การจัดการน้ำเสียในชุมชน แชร์  
21 พ.ค. 63วันที่ 21พฤษภาคม 2563 ปลัดอำเภอดงเจริญ ปลัดอบต.ห้วยพุก พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมกันจัดตั้ง “ตู้ปันสุข” ณ อบต.ห้วยพุกเพื่อแบ่งปัน อาหารแห้ง น้ำดื่ม เพื่อการบริโภค ปันน้ำใจให้กับประชาชนผู้เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ???????????? # แชร์  
16 เม.ย. 63แจ้งผู้ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ในพื้นที่ อบต.ห้วยพุก เตรียมลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์ของท่าน ตั้งแต่ 20 เม.ย - 30 มิ.ย 63 แชร์  
16 เม.ย. 63โครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า..ปี2563 ออกให้บริการแล้วนะคะ???????????????????????????????????????????????????????? แชร์  
22 มี.ค. 63การผลิตหน้ากากอนามัย ผู้บริหารอบต.ห้วยพุกพร้อมสมาชิก อบต.ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้ผู้นำชุมชนนำไปมอบให้พี่น้องประชาชนตำบลห้วยพุกทุกคน. ซักทำความสะอาดก่อนใช้นะคะ แชร์  
18 มี.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก Big Cleaning Day ทำความสะอาดสำนักงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 แชร์  
13 มี.ค. 63โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก แชร์  
18 ก.พ. 63ประกาศกำหนดการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ แชร์  
10 ม.ค. 63อบต.ห้วยพุก..จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินี ณ ที่ทำการ อบต.ห้วยพุก แชร์  
10 ม.ค. 63กิจกรรมวันเด็ก..ศพด.อบต.ห้วยพุกขอกราบ ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่าน ที่สนับสนุน????????????????????????????????มอบความเมตตาให้กับเด็กๆๆในพื้นที่ตำบลห้วยพุกของเรา แชร์  
20 ธ.ค. 62งานสักการะหลวงพ่อเขียน แชร์  
19 ธ.ค. 62โครงการจัดงานประเพณี ประจำปี สักการะหลวงพ่อเขียน เยี่ยมเยียนดงเจริญ แชร์  
12 ส.ค. 62โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดห้วยพุก แชร์  
31 ก.ค. 62โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แชร์  
28 ก.ค. 62จุดเทียนถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แชร์  
25 ก.ค. 62โครงการพัฒนาศักยภาพสังคมผู้สูงอายุ (วิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร) สาขาตำบลห้วยพุก รุ่นที่ 3  แชร์  
20 ก.ค. 62โครงการส่งเสริมสัมพันธ์ภาพในครอบครัวตำบลห้วยพุก แชร์  
22 มิ.ย. 62โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน (โรงเรียนผู้สูงอายุ) จังหวัดพิจิตร แชร์  
7 มิ.ย. 62โครงการเยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร "เพศคุยได้ในครอบครัว" แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 29 รายการ
เปลี่ยนภาษา