นายสมคิด ไทยสา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก
056-030361

ออนไลน์ 188 คน

เยี่ยมชม 7,146 คน

ข่าวกิจกรรม

การผลิตหน้ากากอนามัย ผู้บริหารอบต.ห้วยพุกพร้อมสมาชิก อบต.ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้ผู้นำชุมชนนำไปมอบให้พี่น้องประชาชนตำบลห้วยพุกทุกคน. ซักทำความสะอาดก่อนใช้นะคะ

22 มีนาคม 2563 172 ครั้ง ภัสมาภรณ์ มูลสิติ แชร์  

เอกสารแนบ 4 ไฟล์
.89.86 KB   แสดงภาพ
.98.95 KB   แสดงภาพ
.84.42 KB   แสดงภาพ
.55.04 KB   แสดงภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม 4 ภาพ

เปลี่ยนภาษา