นายสมคิด ไทยสา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก
056-030361

ออนไลน์ 186 คน

เยี่ยมชม 7,175 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก

13 มีนาคม 2563 492 ครั้ง ภัสมาภรณ์ มูลสิติ แชร์  


ประมวลภาพกิจกรรม 4 ภาพ

เปลี่ยนภาษา