เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพสังคมผู้สูงอายุ (วิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร) สาขาตำบลห้วยพุก รุ่นที่ 3

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ได้ทำพิธีรับมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพสังคมผู้สูงอายุ (วิทยาลัยผู้สูงอายุ สาขาตำบลห้วยพุก รุ่น 3) หลักสูตร "วิทยาศาสตร์สุขภาพ และเศรษฐกิจชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB