เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน (โรงเรียนผู้สูงอายุ) จังหวัดพิจิตร

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชนตำบลห้วยพุก


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB