นายสมคิด ไทยสา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก
056-030361

ออนไลน์ 57 คน

เยี่ยมชม 8,522 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก

28 ธันวาคม 2561 36 ครั้ง ภัสมาภรณ์ มูลสิติ แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.302.89 KB ดาวน์โหลด
.602.40 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา