นายสมคิด ไทยสา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก
056-030361

ออนไลน์ 47 คน

เยี่ยมชม 8,558 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการมอบอำนาจนายกอบต.ให้ปลัดอบต.ปฎิบัติราชการแทน

20 ธันวาคม 2561 120 ครั้ง ภัสมาภรณ์ มูลสิติ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.117.28 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา