เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
การแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563431 ก.ย. 62
โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดห้วยพุก5012 ส.ค. 62
โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก5531 ก.ค. 62
จุดเทียนถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 105528 ก.ค. 62
โครงการพัฒนาศักยภาพสังคมผู้สูงอายุ (วิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร) สาขาตำบลห้วยพุก รุ่นที่ 3 5025 ก.ค. 62
โครงการส่งเสริมสัมพันธ์ภาพในครอบครัวตำบลห้วยพุก4620 ก.ค. 62
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน (โรงเรียนผู้สูงอายุ) จังหวัดพิจิตร5022 มิ.ย. 62
รายงานตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 25614916 พ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคไข้ซิก้า428 พ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า3420 มี.ค. 62
การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง4527 ธ.ค. 61
ประกาศการมอบอำนาจนายกอบต.ให้ปลัดอบต.ปฎิบัติราชการแทน3620 ธ.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันภายเด็กจมน้ำ279 ต.ค. 61
การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ841 ต.ค. 61
ประฃาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ351 ต.ค. 61
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี681 ต.ค. 61
โครงการจ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย8518 มิ.ย. 61
โครงการส่งเสริมป้องกันโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก5811 มิ.ย. 61
โครงการจ้างสำรวจข้อมูลสุนัขและแมว3722 พ.ค. 61
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน3320 มี.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB