เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

วันที่ 25 ก.ย. 55 หมวดหมู่ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก

เอกสารทั้งหมด 4 ชุด

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี_2559.pdf4.08 MB
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ__2558.pdf3.01 MB
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี_2557.pdf6.50 MB
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี_2556.pdf386.90 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ

0.01s. 0.50MB