เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนอัตรากำลัง 3 ปี

ประกาศโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก

วันที่ 28 มิ.ย. 62 หมวดหมู่ แผนอัตรากำลัง 3 ปี โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ.pdf1.26 MB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนอัตรากำลัง 3 ปี

0.02s. 0.50MB