นายสมคิด ไทยสา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก
056-030361

ออนไลน์ 78 คน

เยี่ยมชม 33,990 คน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
20 ต.ค. 63นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 แชร์  
5 มิ.ย. 63ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งท่ี่ 2 ปี 2563 แชร์  
1 ต.ค. 62รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
24 ก.ย. 62ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลฯ รอบการประเมินครั้งที่ ๑ ปี 2563 แชร์  
24 ก.ย. 62ประกาศจำนวนครั้งของการลาและการมาทำางานสายฯ ประจำปี 2563 แชร์  
24 ก.ย. 62ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือน ประจำปี 2563 แชร์  
26 มิ.ย. 62หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แชร์  
20 พ.ย. 61แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (2561-2563) แชร์  
22 ม.ค. 61นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2561-2563 แชร์  
22 ม.ค. 61ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แชร์  
16 ม.ค. 61แผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ แชร์  
15 ม.ค. 61แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล แชร์  
20 ต.ค. 60แผนพัฒนาบุคลากร 2561-2563 หลักสูตรการพัฒนา แชร์  
20 ต.ค. 60แผนพัฒนาบุคลากร 2561-2563 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา แชร์  
20 ต.ค. 60แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 แชร์  
ลำดับ 1-15 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 15 รายการ
เปลี่ยนภาษา