นายสมคิด ไทยสา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก
056-030361

ออนไลน์ 103 คน

เยี่ยมชม 33,916 คน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
16 ต.ค. 63แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 แชร์  
2 ต.ค. 63ประกาศกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานฯ ประจำปี 2564 แชร์  
2 ต.ค. 63ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูฯ การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำและการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 แชร์  
2 ต.ค. 63ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2564 รอบการประเมินครั้งที่ 1 แชร์  
2 ต.ค. 63ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 รอบการประเมินครั้งที่ 1 แชร์  
ลำดับ 1-5 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 5 รายการ
เปลี่ยนภาษา