เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563124
แผนการใช้จ่ายเงิน รายไตรมาส 3118
แผนการใช้จ่ายเงิน รายไตรมาส 2115
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562924
แผนการดำเนินงานประจำปี 2563525
แผนการใช้จ่ายเงิน รายไตรมาส 1119
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก เรื่อง แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562 ไตรมาสที่ 3178
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562 ไตรมาสที่ 2189
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562186
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2562 (ไตรมาสที่ 1)169

ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB