เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนพัฒนาบุคลากร

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล243
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (2561-2563)139
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล135

ลำดับที่ 1-3 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB