นายสมคิด ไทยสา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก
056-030361

ออนไลน์ 111 คน

เยี่ยมชม 34,035 คน

แผนดำเนินงานประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
7 ต.ค. 63แผนการดำเนินงานประจำปี 2564 แชร์  
1 ก.ค. 63แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 แชร์  
1 เม.ย. 63แผนการใช้จ่ายเงิน รายไตรมาส 3 แชร์  
2 ม.ค. 63แผนการใช้จ่ายเงิน รายไตรมาส 2 แชร์  
24 ธ.ค. 62รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 แชร์  
21 ต.ค. 62แผนการดำเนินงานประจำปี 2563 แชร์  
1 ต.ค. 62แผนการใช้จ่ายเงิน รายไตรมาส 1 แชร์  
7 พ.ค. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก เรื่อง แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562 ไตรมาสที่ 3 แชร์  
7 ม.ค. 62แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562 ไตรมาสที่ 2 แชร์  
26 ต.ค. 61แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
10 ต.ค. 61ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2562 (ไตรมาสที่ 1) แชร์  
ลำดับ 1-11 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 11 รายการ
เปลี่ยนภาษา