นายสมคิด ไทยสา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก
056-030361

ออนไลน์ 57 คน

เยี่ยมชม 33,957 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
15 ต.ค. 63ประกาศตรวจรับงานจ้างถนนลาดยาง แชร์  
2 มิ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม2563 แชร์  
13 เม.ย. 63ประกาศตรวจรับงานโครงการ จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1 สายบ้านนายสาย บ้านห้วยพุก ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร แชร์  
13 เม.ย. 63ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 10 สายสะพานนานายเที่ยง บ้านห้วยพุก ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร  แชร์  
13 เม.ย. 63ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1 สายบ้านนายคว้าว บ้านห้วยพุก ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ( แชร์  
3 ก.พ. 63ประมาณการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 สายซอยประปา แชร์  
3 ก.พ. 63ประมาณการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 7 สายบ้านนายกำปั่น แชร์  
24 ม.ค. 63ประมาณการซ่อมแซมห้องประชุม แชร์  
10 ม.ค. 63ประมาณการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 สายป่ามะค่า แชร์  
27 ก.ย. 62โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ แชร์  
3 ก.ย. 62ประกาศตรวจรับงานจ้างซ่อมไฟฟ้ารายทาง จำนวน 20 จุด ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร  แชร์  
3 ก.ย. 62ประกาศตรวจรับโครงการจ้างเสริมถนนดิน พร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 2 สายบ้านนายย่อน บ้านห้วยพุก  แชร์  
23 ก.ค. 62ประการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ สายซอยลำเจียก บ้านเนินชัยศรี ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร  แชร์  
11 ก.ค. 62ประกาศตรวจรับงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 สายบ้านนายมี บ้านวังกระพี้ ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร แชร์  
27 มิ.ย. 62ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยเรีย แชร์  
11 มิ.ย. 62ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านไดลึก ตำบลห้วยพุก แชร์  
15 ก.พ. 62ประกาศผู้ชนะราคาก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอฟัลท์ติกคอนกรีต แชร์  
30 ม.ค. 62ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต แชร์  
17 ม.ค. 62ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต แชร์  
21 ธ.ค. 61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาคารสำนักงานกองช่าง แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 39 รายการ
เปลี่ยนภาษา