นายสมคิด ไทยสา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก
056-030361

ออนไลน์ 51 คน

เยี่ยมชม 8,553 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม2563

2 มิถุนายน 2563 74 ครั้ง ภัสมาภรณ์ มูลสิติ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.3.11 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา