เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม256332 มิ.ย. 63
ประมาณการขุดลอกสระน้ำ278 พ.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 256325 พ.ค. 63
ประกาศประมาณการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.99-002 สายบ้านโคก - บ้านห้วยตาดำ หมู่ที่ 9 บ้านห้วยตาดำ ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิ3824 เม.ย. 63
ประกาศตรวจรับงานโครงการ จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1 สายบ้านนายสาย บ้านห้วยพุก ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร4013 เม.ย. 63
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 10 สายสะพานนานายเที่ยง บ้านห้วยพุก ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 3713 เม.ย. 63
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1 สายบ้านนายคว้าว บ้านห้วยพุก ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร (3313 เม.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 256322 เม.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256333 มี.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 256334 ก.พ. 63
ประมาณการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 สายซอยประปา483 ก.พ. 63
ประมาณการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 7 สายบ้านนายกำปั่น403 ก.พ. 63
ประมาณการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 บริเวณสายเลียบคลองหมู่ที่ 7463 ก.พ. 63
ประมาณการปรับปรุงอาคาร4924 ม.ค. 63
ประมาณการซ่อมแซมห้องประชุม4224 ม.ค. 63
ประมาณการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 สายต้นคว้าว5910 ม.ค. 63
ประมาณการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 สายบ้านสระเพ็ง4710 ม.ค. 63
ประมาณการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 สายบ้านตาลาน5310 ม.ค. 63
ประมาณการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 สายป่ามะค่า4710 ม.ค. 63
รายงาน สขร.เดือนธันวาคม6236 ม.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB