เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม256332 มิ.ย. 63
ประกาศตรวจรับงานโครงการ จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1 สายบ้านนายสาย บ้านห้วยพุก ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร4113 เม.ย. 63
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 10 สายสะพานนานายเที่ยง บ้านห้วยพุก ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 3813 เม.ย. 63
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1 สายบ้านนายคว้าว บ้านห้วยพุก ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร (3413 เม.ย. 63
ประมาณการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 สายซอยประปา483 ก.พ. 63
ประมาณการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 7 สายบ้านนายกำปั่น403 ก.พ. 63
ประมาณการซ่อมแซมห้องประชุม4224 ม.ค. 63
ประมาณการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 สายป่ามะค่า4710 ม.ค. 63
ประกาศตรวจรับงานจ้างซ่อมไฟฟ้ารายทาง จำนวน 20 จุด ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 793 ก.ย. 62
ประกาศตรวจรับโครงการจ้างเสริมถนนดิน พร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 2 สายบ้านนายย่อน บ้านห้วยพุก 583 ก.ย. 62
ประการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ สายซอยลำเจียก บ้านเนินชัยศรี ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 10823 ก.ค. 62
ประกาศตรวจรับงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 สายบ้านนายมี บ้านวังกระพี้ ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร11411 ก.ค. 62
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยเรีย8827 มิ.ย. 62
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านไดลึก ตำบลห้วยพุก7811 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะราคาก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอฟัลท์ติกคอนกรีต9015 ก.พ. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต10130 ม.ค. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต8517 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาคารสำนักงานกองช่าง5821 ธ.ค. 61
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25626116 ต.ค. 61
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 สายบ้านนางแห้ง บ้านห้วยตาดำ 7526 เม.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB