เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม2563252 มิ.ย. 63
ประกาศตรวจรับงานโครงการ จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1 สายบ้านนายสาย บ้านห้วยพุก ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร6013 เม.ย. 63
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 10 สายสะพานนานายเที่ยง บ้านห้วยพุก ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 5413 เม.ย. 63
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1 สายบ้านนายคว้าว บ้านห้วยพุก ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร (4813 เม.ย. 63
ประมาณการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 สายซอยประปา623 ก.พ. 63
ประมาณการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 7 สายบ้านนายกำปั่น573 ก.พ. 63
ประมาณการซ่อมแซมห้องประชุม6024 ม.ค. 63
ประมาณการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 สายป่ามะค่า6310 ม.ค. 63
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ2927 ก.ย. 62
ประกาศตรวจรับงานจ้างซ่อมไฟฟ้ารายทาง จำนวน 20 จุด ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 1033 ก.ย. 62
ประกาศตรวจรับโครงการจ้างเสริมถนนดิน พร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 2 สายบ้านนายย่อน บ้านห้วยพุก 733 ก.ย. 62
ประการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ สายซอยลำเจียก บ้านเนินชัยศรี ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 12123 ก.ค. 62
ประกาศตรวจรับงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 สายบ้านนายมี บ้านวังกระพี้ ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร12611 ก.ค. 62
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยเรีย10127 มิ.ย. 62
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านไดลึก ตำบลห้วยพุก9011 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะราคาก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอฟัลท์ติกคอนกรีต10115 ก.พ. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต11330 ม.ค. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต9717 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาคารสำนักงานกองช่าง7321 ธ.ค. 61
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25627316 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB