เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประมาณการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 สายซอยประปา233 ก.พ. 63
ประมาณการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 7 สายบ้านนายกำปั่น133 ก.พ. 63
ประมาณการซ่อมแซมห้องประชุม1624 ม.ค. 63
ประมาณการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 สายป่ามะค่า2010 ม.ค. 63
ประกาศตรวจรับงานจ้างซ่อมไฟฟ้ารายทาง จำนวน 20 จุด ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 493 ก.ย. 62
ประกาศตรวจรับโครงการจ้างเสริมถนนดิน พร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 2 สายบ้านนายย่อน บ้านห้วยพุก 313 ก.ย. 62
ประการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ สายซอยลำเจียก บ้านเนินชัยศรี ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 7323 ก.ค. 62
ประกาศตรวจรับงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 สายบ้านนายมี บ้านวังกระพี้ ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร7211 ก.ค. 62
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยเรีย6227 มิ.ย. 62
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านไดลึก ตำบลห้วยพุก5511 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะราคาก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอฟัลท์ติกคอนกรีต6315 ก.พ. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต7230 ม.ค. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต5917 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาคารสำนักงานกองช่าง3821 ธ.ค. 61
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25623716 ต.ค. 61
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 สายบ้านนางแห้ง บ้านห้วยตาดำ 5226 เม.ย. 61
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการเสริมคันคลองบอระเพ็ด ม.15211 เม.ย. 61
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านยายพิมพ์ 533 เม.ย. 61
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 สายบ้านนายสำราญ 4815 มี.ค. 61
ประมาณการเสริมคันคลองบอระเพ็ด หมู่ที่ 4 จำนวน 6 สาย4415 มี.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB