นายสมคิด ไทยสา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก
056-030361

ออนไลน์ 147 คน

เยี่ยมชม 7,153 คน

ประกาศราคากลาง

ประมาณการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 บริเวณสายเลียบคลองหมู่ที่ 7

3 กุมภาพันธ์ 2563 105 ครั้ง ภัสมาภรณ์ มูลสิติ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.67 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา