นายสมคิด ไทยสา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก
056-030361

ออนไลน์ 59 คน

เยี่ยมชม 8,515 คน

ประกาศราคากลาง

ประกาศประมาณการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.99-002 สายบ้านโคก - บ้านห้วยตาดำ หมู่ที่ 9 บ้านห้วยตาดำ ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิ

24 เมษายน 2563 116 ครั้ง ภัสมาภรณ์ มูลสิติ แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.2.10 MB ดาวน์โหลด
.3.64 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา