นายสมคิด ไทยสา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก
056-030361

ออนไลน์ 51 คน

เยี่ยมชม 8,527 คน

ประกาศราคากลาง

ประมาณการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 11 สายซอยลำเจียก

17 กรกฎาคม 2563 76 ครั้ง ภัสมาภรณ์ มูลสิติ แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.1.36 MB ดาวน์โหลด
.1.34 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา