นายสมคิด ไทยสา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก
056-030361

ออนไลน์ 140 คน

เยี่ยมชม 5,629 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

รายงาน สขร.เดือนธันวาคม62

6 มกราคม 2563 48 ครั้ง ภัสมาภรณ์ มูลสิติ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.93 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา