เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจิตภาครัฐ ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน)

วันที่ 2 เม.ย. 63 หมวดหมู่ รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนป้องกัน รอบ6เดือน.pdf3.54 MB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต

0.01s. 0.50MB