นายสมคิด ไทยสา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก
056-030361

ออนไลน์ 141 คน

เยี่ยมชม 34,037 คน

งบแสดงสถานะการเงิน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 ก.พ. 64งบทดลองและรายรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม 2564 แชร์  
20 ม.ค. 64รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 แชร์  
5 ม.ค. 64งบทดลองและรายรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม 2563 แชร์  
4 ธ.ค. 63งบทดลองและรายรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 แชร์  
18 พ.ย. 63รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
5 พ.ย. 63งบทดลองและรายรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม 2563 แชร์  
7 ก.พ. 63รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน  แชร์  
28 พ.ย. 51งบแสดงฐานะการเงิน ปี 54 แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา