เมนูหลัก

บริการประชาชน-มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561

วันที่ 15 ม.ค. 61 หมวดหมู่ มาตรฐานการปฏิบัติงาน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ข้อบังคับปี 61.pdf2.93 MB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-มาตรฐานการปฏิบัติงาน

0.01s. 0.50MB